2023 1 kwartał

Częściowe wyłączenie drogi wokół zbiornika Dolna

W związku z koniecznością wykonania niezbędnych i pilnych prac remontowych w obrębie zbiorników Dolna i Tatar w terminie od 3 lipca 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r. wyłączone z użytkowania będą fragmenty drogi eksploatacyjnej wokół zbiornika Dolna. Na grafice przedstawiamy te fragmenty. 
WAŻNE: w dalszym ciągu będzie istniała możliwość korzystania z korony zapory czołowej zbiornika Dolna i ścieżki rowerowej w kierunku parku.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery