Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

ul. Kolejowa 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 885 557 395, e-mail: marta.kowalska@miastorawa.pl

 

 

Nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z siedzibą przy ul. Kolejowej 2 w Rawie Mazowieckiej rozpoczyna nabór uczestników. Placówka dysponuje 20 miejscami w tym 11 w zakresie pobytu dziennego i 9 miejsc całodobowego pobytu.

Uczestnikiem może być osoba dorosła, mieszkaniec miasta Rawa Mazowiecka, legitymująca się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Centrum nie zapewnia pobytu osobom, których stan zdrowia powoduje konieczność zapewnienia całkowitej i całodobowej opieki, w tym osobom leżącym i wymagającym stałej opieki medycznej, przy jednoczesnym braku pozytywnych rokowań w zakresie poprawy funkcjonalności. Centrum nie zapewnia pobytu osobom, przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne.

Dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej, zarządzeniem nr 1/2024 wprowadził Regulamin Rekrutacji Uczestnika oraz Mieszkańca Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego, który określa warunki naboru do Centrum (Regulamin rekrutacji w załączniku)

Wniosek - zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do ww Regulaminu - o przyjęcie do Centrum składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 22a. 
Do wniosku należy załączyć orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne a także, celem ustalenia odpłatności za pobyt w placówce – zaświadczenie lub zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wnioskodawcy jak również osób prowadzących z wnioskodawcą wspólne gospodarstwo domowe.

 

 

Banery

Kalendarium

Banery