Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel./faks  46 814 21 76, 46 814 39 15, e-mail: rawik@rawik.pl 

NIP: 835 00 03 635, REGON: 100501130, KRS: 0000304455

 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. rozpoczęły swą działalność 30 kwietnia 2008 r. Zakres działalności jaki realizuje Spółka RAWiK do chwili obecnej to:

  •  pobór, uzdatnianie i zbiorowe dostarczenie wody, 
  • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej.

Wszystkie działania realizowane przez Rawskie Wodociągi, zarówno inwestycyjne, jak i proekologiczne w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju Miasta  oraz poprawy komfortu życia jego mieszkańców. W efekcie podjętych działań, rawskie przedsiębiorstwo stało się nie tylko nowoczesną firmą wodociągową, ale co równie ważne, podmiotem przyjaznym mieszkańcom i środowisku.

Strona internetowa RAWiK

Banery

Kalendarium

Banery