Podstrony strony Aktualności

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • -

  Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka (02.02.2023)

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40) zwołuję XLVII. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 9 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.

 • -

  Wyniki konkursu ofert (01.02.2023)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025 - pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.

 • -

  Wyniki konkursu ofert (01.02.2023)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025 - pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

 • Wyniki konkursu ofert

  Wyniki konkursu ofert (01.02.2023)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025 - pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego

 • Wyniki konkursu ofert

  Wyniki konkursu ofert (01.02.2023)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025 - udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

 • Grafika - konkurs walentynkowy

  Zapraszamy do udziału w konkursie -Napisz list na walentynki  (31.01.2023)

  Chcesz wyrazić swoje uczucia ukochanej osobie w liście? To doskonały pomysł.

  Z okazji walentynek 2023 Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka, zaprasza zakochanych (uczniów rawskich szkół i osoby dorosłe) do udziału w konkursie walentynkowym na najładniej napisany list dla ukochanej / ukochanego.

Stronicowanie

Banery

Kalendarium

Banery