Podstrony strony Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyniki otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2019.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 28 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2019

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2019.

Ogłoszenie o konkursie

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365), uchwały  Nr III/12/118 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie  na   2019 r.  oraz  uchwały  Nr III/11/18  Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  6 grudnia 2018 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2019

ogłasza otwarty konkurs ofert

na  wsparcie  realizacji  zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

RODZAJ  ZADANIA

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania : Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania  alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy domowej  prowadzona przez świetlicę środowiskową.

A2xN6eZ3ZyQZAAAAAElFTkSuQmCCAA== 

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Parafią pw. Niepokalanego Poczęcia NMP zapraszają mieszkańców  miasta w dniu 17 czerwca 2018 r. na specjalne nabożeństwa z udziałem Apostoła Trzeźwości ks. Romana Grzony w ramach Rawskich Dni Trzeźwości 

Nabożeństwa  odbędą  się  w  Parafii  pw.  Niepokalanego  Poczęcia  NMP, Plac  Piłsudskiego  9  w następującym porządku:

godz. 7.00, 8.45, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00

                               

                     Serdecznie zapraszamy

Wyniki konkursu ofert

Wyniki  konkursu  ofert który odbył się w dniu 27 lutego 2018 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018 polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu udzielenia schronienia, pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 26 lutego 2018 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018.

Ogłoszenie o trwającym postępowaniu konkursowym

W związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym w konkursie ofert na  realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje  o  wydłużeniu  terminu  rozstrzygnięcia  konkursu  na  dzień  26 lutego 2018 r.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Zadanie  polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie udzielenia schronienia, pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 5 lutego 2018 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018 polegającego na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Zadanie polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenia zajęć tematycznych oraz dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Wyniki konkursów ofert

WYNIKI  KONKURSÓW  OFERT

Konkursy odbyły się w dniu 7 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka:

•    na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2017 polegającego na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w  których występuje  problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych i  współuzależnionych z terenu miasta Rawa  Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia  oraz prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:
Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „SZANSA”
ul. Tomaszowska 10 J, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 59.000,00 zł.
                        
•    na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2017 polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „SZANSA”
ul. Tomaszowska 10 J, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 17.000,00 zł.
                            
•    na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2017 polegające na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu  konsultacyjnego.
W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione oferty:

1.    Stowarzyszenia „Pogotowie Rodzinne” im. Jolanty Fadeckiej
ul. Kościuszki 5/21, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 19.000,00 zł.
2.    Stowarzyszenia NOWE ŻYCIE W RAWIE
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 4.000,00 zł.                          

•    na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2017 polegające  na pomocy  profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej. 

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin” ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa
Świetlica im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 93.000,00 zł.

Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Zadanie polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Zadanie polegające na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Zadanie polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Zadanie polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenia zajęć tematycznych oraz dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Zapraszamy na Rawski Dzień Trzeźwości 13 marca

W ramach działań profilaktycznych organizowany jest Rawski Dzień Trzeźwości. Burmistrz Rawy Mazowieckiej wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rawskimi Parafiami Rzymskokatolickimi zapraszają mieszkańców 13 marca br. na specjalne nabożeństwa. W nabożeństwach tych wezmą udział osoby uzależnione i współuzależnione, po przebytej terapii, które przedstawią swoje świadectwa. Zapewniona też zostanie odpowiednia oprawa muzyczna. Uczestnicy nabożeństwa otrzymają ulotki motywujące do poszukania pomocy, zawierające adresy konkretnych miejsc pomocy w naszym mieście.
Nabożeństwa odbędą się w następującym porządku:
godz. 8:45 - parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, Plac Piłsudskiego 9
godz. 10:30 - parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ul. Kazimierza Wielkiego 26
godz. 13:00 -  parafia św. Pawła od Krzyża, ul. Ignacego Skorupki 3.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Rawskim Dniu Trzeźwości.

WYNIKI KONKURSÓW OFERT

Konkursy odbyły się w dniu 27 stycznia 2016r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka na wsparcie realizacji zadań publicznych objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2016.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

RODZAJ ZADANIA: Zadanie polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenia zajęć tematycznych oraz dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

RODZAJ ZADANIA: Zadanie polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

RODZAJ ZADANIA: Zadanie polegające na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie: udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

RODZAJ ZADANIA: Zadanie polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

następna strona »

Banery

Kalendarium