Gospodarka Nieruchomościami

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłosił ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 6 działek położonych w rejonie ul. Słowackiego przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Odbędzie się on w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu w dziale Gospodarka nieruchomościami: http://www.bip.rawamazowiecka.pl/2327,przetargi-2016.html?tresc=14300

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, nr tel. (46) 814-40-80.

  • autor: Magdalena Bernacik, Wydział Gospodarki Terenami
  • działki w rejonie ul. Słowackiego

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery