Gospodarka Nieruchomościami

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o rozpoczęciu konsultacji lokalnych dla mieszkańców Osiedla 9 Maja dotyczących zmiany nazwy osiedla w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Konsultacje mają na celu poznanie stanowiska, opinii oraz propozycji mieszkańców Osiedla 9 Maja, które pozwolą na wypracowanie najlepszego rozwiązania w sprawie zmiany nazwy osiedla.

Konsultacje potrwają od wtorku 1 sierpnia do środy 16 sierpnia 2017 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który zostanie dołączony do pism skierowanych do mieszkańców Osiedla w dniach poprzedzających konsultacje.

Wypełniony formularz można wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka J. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka) lub wysłać jego skan pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@miastorawa.pl
lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka J. Piłsudskiego 5, parter).

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (46) 814-40-80).

 

Rawa Mazowiecka, dnia 25 lipca 2017 r.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery