UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 23 Lutego 2019, Imieniny: Izabeli, Damiana, Romany

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Terenami » Gospodarka Nieruchomościami - Aktualności »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 r. poz. 1716 i poz. 2540) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z urzędu (w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia) lub na wniosek (w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w przypadku uzasadnienia: potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu).
Za zaświadczenie wydane na wniosek pobierana będzie opłata skarbowa w wysokości 50 zł.

W zaświadczeniu zostanie umieszczona informacja o obowiązku wnoszenia, wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Opłata ta jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Opłata przekształceniowa należna za 2019 r. płatna będzie w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Kolejne opłaty (od 2020 r.) płatne będą do 31 marca każdego roku, przez okres 20 lat (do 31 marca 2038 r.).

Zaświadczenie wydane z urzędu zostanie doręczone dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencje dotyczącą użytkowania wieczystego. Zaświadczenie zostanie również przekazane do sądu wieczysto księgowego, który z urzędu dokona wpisu prawa własności oraz roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka (na piśmie) zamiar jednorazowego wniesienia opłaty pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). W ciągu 14 dni od daty takiego zgłoszenia Burmistrz poinformuje właściciela o wysokości opłaty jednorazowej.

Zaleca się wstrzymanie z wpłatą opłaty rocznej za rok 2019 a także ze zgłoszeniem zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej do czasu otrzymania zaświadczenia.

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej, zaświadczenie, które będzie stanowiło podstawę do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia. Wniosek o wykreślenie roszczenia z kw należy złożyć do sądu wieczysto księgowego i będzie on podlegał opłacie – 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł w pozostałych przypadkach.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. Będą one najprawdopodobniej wydawane sukcesywnie od końca lutego br.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. M. J. Piłsudskiego 4 /pokój nr 8, tel. 46-814-40-80/.

 

wstecz

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory 2018

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.