Gospodarka Nieruchomościami

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o rozpoczęciu konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka w ramach realizacji projektu wpisanego w LPR Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2025 pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii, uwag oraz propozycji właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka w celu doboru rozwiązań, instrumentów i narzędzi, które zostaną przygotowane przez Miasto Rawa Mazowiecka w celu wsparcia poprawy jakości zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka.

Konsultacje potrwają od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 4 września 2019 r. i zostaną przeprowadzone w formie ankiety internetowej, punktu konsultacyjnego i spotkania informacyjnego.

Ankieta internetowa pozwoli na zebranie informacji od właścicieli nieruchomości dotyczących planowanych remontów budynków oraz sposobów ich finansowania. Ankieta dostępna będzie w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia br. na stronie internetowej www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, po kliknięciu w banner ,,Konsultacje społeczne dotyczące projektu mieszkaniowego’’ znajdujący się po lewej stronie ww. strony.

Punkt konsultacyjny zostanie zorganizowany w dniach od 1 do 19 lipca br. w celu określenia oczekiwań i potrzeb właścicieli nieruchomości dotyczących planowanych przez nich remontów oraz zapoznania z możliwościami finansowania inwestycji z dostępnych źródeł. Punkt konsultacyjny dostępny będzie w następujących dniach i terminach:

  1. w dniach 1-5 lipca w godzinach od 14:00 do 16:00 – Wydział Gospodarki Terenami pokój nr 20,
  2. w dniach 8-12 lipca w godzinach od 14:00 do 16:00 – Biuro ds. Rewitalizacji pokój nr 21,
  3. w dniach 15-19 lipca w godzinach od 14:00 do 16:00 – Wydział Gospodarki Komunalnej pokój nr 16. 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury (ul. Krakowska 6C, 96-200 Rawa Mazowiecka). Na spotkaniu zostaną przekazane mieszkańcom wnioski z ankiety internetowej oraz punktu konsultacyjnego. Przedstawione będą także propozycje instrumentów, które realizowane będą przez Miasto Rawa Mazowiecka w 2020 r. w celu wsparcia poprawy jakości zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka. Właściciele nieruchomości będą mogli odnieść się do proponowanych narzędzi podczas dyskusji.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Terenami oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, pokój nr 20, tel. 46 814 47 11 wew. 120 oraz pokój nr 16, tel. 46 814 47 11 wew. 140).

 

Rawa Mazowiecka, dnia 24 czerwca 2019 r.  

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery