Gospodarka Nieruchomościami

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że wydłużony został termin umożliwiający wypełnienie ankiety dotyczącej planowanych remontów budynków na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka.

Do dnia 14 sierpnia br. można wypełniać ankietę internetową, która dostępna jest na stronie www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, po kliknięciu w banner ,,Konsultacje społeczne dotyczące projektu mieszkaniowego’’ znajdujący się po lewej stronie ww. strony lub bezpośrednio po wpisaniu: https://forms.gle/9CD9rFcRLvcSNdtc8

Ponadto, w dniach od 12 sierpnia do dnia 23 sierpnia br. możliwe będzie wypełnienie ankiety papierowej, którą będzie można pobrać i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego 5, w godzinach pracy Urzędu.

Ankieta pozwoli na zbadanie planów właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji dotyczących remontów ich budynków, w celu stworzenia przez Miasto Rawa Mazowiecka mechanizmów wsparcia finansowego tych inwestycji. Ankieta jest jednym z elementów konsultacji lokalnych realizowanych w ramach wdrażania projektu wpisanego w LPR Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2025 pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”.

 

Zachęcam do wypełnienia ankiety.

Piotr Irla

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery