Aktualności Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Rawa ma swój "Bajkowy Zakątek"

 

4 października 2010 r. o godz. 14.00 odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Bajkowy Zakątek" przy ul. Solidarności 3B w Rawie Mazowieckiej. W latach 2008-2010 dokonano gruntownej rozbudowy i przebudowy budynku przedszkolnego, która odbywała się w dwóch etapach. Oddana do użytku w roku 2010 placówka przedszkola to obiekt parterowy, wybudowany w technologii tradycyjnej – murowany.

Składa się z:

 • ośmiu sal zajęć – miejsce dla 200 przedszkolaków,
 • nowoczesnej kuchni,
 • zaplecza kuchennego, które zlokalizowane zostało w piwnicy wraz z węzłem CO
 • sali gimnastycznej
 • pomieszczeń administracyjnych.

W części wschodniej znajduje się sala zajęciowa oraz część administracyjna i gastronomiczna. W części południowej zlokalizowano sale zajęciowe, a w części zachodniej salę wielofunkcyjną, która została przeznaczona do zajęć ruchowych, np. rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Wewnętrzny układ budynku pozwala na bezpośredni dostęp do pomieszczeń korytarzy. W nowo wybudowanym obiekcie znajduje się również duże i przestronne szatnie dla dzieci.

Budynek Przedszkola to również obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem zlikwidowano schody zewnętrzne, co umożliwia bezkolizyjny dostęp osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażono w sanitariat dla osób niepełnosprawnych.

Ta nowoczesna placówka dla dzieci posiada również funkcjonalnie zagospodarowany teren, na którym zlokalizowano dwa place zabaw i scenę letnią dla dzieci. Dodatkowo teren ten został wzbogacony o nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz nawodnienie terenu.

Koszty całej inwestycji – 5.042.431,03 zł. brutto (środki z budżetu miasta).

 

W otwarciu przedszkola udział wzięło wielu znamienitych gości, m.in.:

 • Pan Zbigniew Włodkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 • Jego Ekscelencja ks. bp Józef Zawitkowski
 • Senator RP Grzegorz Wojciechowski,
 • Poseł na sejm RP Artur Ostrowski,
 • Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga,
 • Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak
 • Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński
 • Pani Helena Groszkowska - Grymuza p.o. Dyrektora Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach,
 • Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz,
 • Ksiądz Prałat Mieczysław Iwanicki,
 • Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Teresa Pietrzak,
 • Wicestarosta Rawski Marian Krzyczkowski,
 • Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka Grażyna Dębska,
 • Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj
 • Zastępca Burmistrza  Miasta Rawa Mazowiecka Wojciech Skoczek
 • Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka,
 • Projektanci i wykonawcy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu rawskiego, rawscy przedsiębiorcy oraz wielu innych zaproszonych gości.

Obowiązki gospodarzy uroczystości pełnili: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pan Eugeniusz Góraj, Pani Dyrektor Przedszkola Nr 3 "Bajkowy Zakątek" Barbara Wacławek oraz zastępca Pani Bożena Olszak - Smierzchała.

Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez władze państwowe, kościelne i samorządowe oraz przedstawicieli rady rodziców i rady pedagogicznej przedszkola, a także przez jedno z dzieci. Następnie Jego Ekscelencja ks. bp Józef Zawitkowski symbolicznie poświęcił przedstawicieli każdej z grup przedszkolaków oraz krzyże wiszące w salach. Po poświęceniu głos zabrał Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pan Eugeniusz Góraj, który w kilku słowach opowiedział o przeprowadzonej inwestycji oraz planach na przyszłość dotyczących dalszego rozwoju placówek oświatowych w naszym mieście. Potem kolejno głos zabierali zaproszeni goście, którzy gratulowali Rawie Mazowieckiej tak pięknego i nowoczesnego obiektu.

Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna w wykonaniu wychowanków Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Bajkowy Zakątek". Dzieci były poprzebierane za postacie z bajek i zaprezentowały kolorową podróż po krainie baśni i marzeń.

Po części artystycznej każdy z obecnych mógł obejrzeć całe przedszkole i przekonać się na własne oczy, że nazwa "Bajkowy Zakątek" w pełni oddaje baśniowy klimat panujący w każdym zakątku Przedszkola Miejskiego Nr 3.

 • autor: OKZiS

Fot. A. Rataj

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery