Baszta Zamku Książąt Mazowieckich

Baszta

Baszta Zamku Książąt Mazowieckich jest Oddziałem Muzeum Ziemi Rawskiej.

Zamek wybudowany w latach 1355-1370, był rezydencją Książąt Mazowieckich, po włączeniu ziemi rawskiej do Korony -  siedzibą starosty rawskiego, sądów grodzkich i archiwum, a po 1563 r. – miejscem  przechowywania skarbu kwarcianego i więzieniem.

W latach „potopu” szwedzkiego zamek uległ znacznemu zniszczeniu, został częściowo odbudowany w 1789 r. Po III rozbiorze władze pruskie , dla uzyskania taniego materiału budowlanego, rozebrały część murów.

W latach 1954-58 zrekonstruowano ośmioboczną basztę, fragment murów kurtynowych i odsłonięto zarys fundamentów.

W baszcie prezentowane są ekspozycje:

„Sala rycerska”,

„Zamki obronne na Mazowszu Zachodnim”,

„Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie”,

Wystawy fotografii Jerzego Koprowskiego.

 

Baszta udostępniana jest dla zwiedzających w okresie letnim /czerwiec – wrzesień/ w soboty i niedziele w godz.: 11.00 – 15.00; w pozostałe dni tygodnia  dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami muzeum.

  • -

Banery

Kalendarium