Podstrony strony Otwarcie drogi obwodowej miasta

Otwarcie drogi obwodowej miasta

Otwarcie drogi obwodowej miasta

Dnia 3 listopada 2005 roku o godz. 12.00 na wiadukcie nad drogą krajową nr 8 na węźle Biała Rawska nastąpiło uroczyste oddanie drogi obwodowej Rawy Mazowieckiej.

Wartość inwestycji to około 7 mln EURO. Na inwestycję uzyskano dofinansowanie z programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza, w wysokości ok. 3 mln EUR. Beneficjentem środków jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum STRABAG Sp. z o.o., Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY – ŁÓDŹ” S.A.

Obwodnica miasta zdecydowanie odciąży z ruchu tranzytowego centrum miasta i znacznie poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi 72.

Banery

Kalendarium

Banery