UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 28 Listopada 2020, Imieniny: Lesława, Grzegorza, Jakuba

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

REGULAMIN TURNIEJU

ZASADY OGÓLNE

Turniej „Najlepsi z Najlepszych 2006” ma na celu wybranie najlepszej 3-osobowej drużyny gimnazjalistów Miasta Rawa Mazowiecka.

 1. Kandydatów do turnieju (po dwie trzyosobowe drużyny) typują dyrektorzy szkół z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.
 2. Podczas turnieju należy rozwiązać 4 zadania i  udzielić odpowiedzi na 20 pytań.
 3. Drużyny zasiadają na sali i odpowiadają na pytania ustne według kolejności wylosowanej przed rozpoczęciem turnieju.
 4. Zadania, do pisemnego rozwiązania będą dotyczyć następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia i geografia.
 5. Czas na rozwiązanie zadania pisemnego wynosi 5 min. od czasu odebrania treści zadania. Przy rozwiązywaniu zadań nie można korzystać z kalkulatorów i innych pomocy.
 6. Za poprawnie rozwiązane zadanie drużyna otrzymuje od 1-5 pkt., w zależności od przedmiotu.
 7. Pytania, na które drużyny będą odpowiadać ustnie dotyczyć będą następujących dziedzin: j. polskiego, historii, biologii, oraz z zakresu Unii Europejskiej i wiedzy o społeczeństwie.
 8. Drużyna typuje spośród siebie kapitana, który udziela odpowiedzi na pytania w imieniu drużyny.
 9. Drużyny z puli 20 pytań z danego przedmiotu losują kolejno dla siebie po 5 pytań. Prowadzący odczytuje treść pytania, a kapitan drużyny udziela odpowiedzi w regulaminowym czasie.
 10. Czas na udzielenie odpowiedzi ustnej wynosi 15 s. i jest liczony od chwili zakończenia zadawania pytania.
 11. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje 1 pkt.
 12. Przy ocenie odpowiedzi brana jest pod uwagę tylko pierwsza odpowiedź.
 13. Jeśli uczestnik turnieju udzieli nieprawidłowej odpowiedzi lub udzieli jej po upływie regulaminowego czasu, odpowiedź jest nieważna.
 14. Uczestnicy turnieju nie mogą korzystać z żadnych pomocy, ani podpowiedzi publiczności. Członkowie drużyny mogą konsultować się tylko między sobą.
 15. Zwycięzcą turnieju zostaje drużyna, która uzyska największą liczbę punktów.
 16. Fundatorem I nagrody jest Młodzieżowa Rada Miasta, II nagrodę ufundowała Telewizja Kablowa Marton. Drużyny, które zajmą III i IV miejsce otrzymają nagrody pocieszenia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Nad poprawnością odpowiedzi na pytania i rozwiązaniami zadań pisemnych czuwa komisja ekspertów, złożona z nauczycieli rawskich gimnazjów.

 1. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwa komisja regulaminowa, złożona z członków Młodzieżowej Rady Miasta.
 2. W przypadku stwierdzenia przez komisję regulaminową złamania któregokolwiek z punktów regulaminu, uczestnicy turnieju mogą zostać ukarani upomnieniem lub dyskwalifikacją z turnieju.
 3. W przypadku niejasności, których nie rozstrzyga niniejszy regulamin, wszelkie wątpliwości rozstrzyga powołana przez organizatorów komisja regulaminowa.
 4. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie, o których muszą poinformować uczestników turnieju najpóźniej przed jego rozpoczęciem.

drukuj (REGULAMIN TURNIEJU)

 • autor: Katarzyna Gierach, data: 2006-04-07

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.