Konopnica

TERENY PRZEMYSŁOWE KONOPNICA

 

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr ewid. 780/2 o pow. 2,06 ha  o kształcie wydłużonego prostokąta z dostępnością do infrastruktury technicznej w zakresie energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Działka jest usytuowana pomiędzy dużym obiektem miejskiej oczyszczalni ścieków, terenem zakładu przemysłowego prefabrykatów budowlanych oraz biogazownią. Poprzez dostępność do drogi powiatowej oraz urządzoną drogę dojazdową do oczyszczalni,  nieruchomość posiada dobrą dostępność komunikacyjną do drogi krajowej S8 oraz do miasta Rawa Mazowiecka.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z wyłączeniem produkcji spożywczej oraz artykułów kosmetyczno - higienicznych, z dopuszczeniem usług handlu hurtowego artykułami przemysłowymi z wyłączeniem handlu hurtowego i detalicznego produktami spożywczymi.

 

  • Tereny produkcyjne Konopnica - fot. D. Bógdał
    Tereny produkcyjne Konopnica - fot. D. Bógdał

Banery

Kalendarium

Banery