Turniej Skarbu Kwarcianego

Turniej Skarbu Kwarcianego (sierpień)

Turniej Skarbu Kwarcianego organizowany jest przez Brać Herbową Ziemi Rawskiej i odbywa się tradycyjnie w scenerii średniowiecznego Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej. Turniej Skarbu Kwarcianego osadzony jest w realiach XVII w. Ma przede wszystkim na celu bawić publiczność i równocześnie zapoznać ją z częścią bogatej historii Polski. W programie turnieju rokrocznie znajdują się zawody łucznicze, walka o panowanie nad zamkiem, gry i zabawy plebejskie i inne historyczne atrakcje.

 

Banery

Kalendarium

Banery