Zamek Książąt Mazowieckich

Zamek Książąt Mazowieckich

Wszystkich odwiedzających Rawę Mazowiecką już przy samym wjeździe do miasta wita dostojna sylwetka baszty Zamku Książąt Mazowieckich. Zamek wzniesiony został w II połowie XIV wieku jako najbardziej wysunięta na południowy-zachód warownia Mazowsza, usytuowany w bagnistych widłach rzek Rawki i Rylki, na ważnym szlaku handlowym z Pomorza na Ruś.

Za sprawą króla Zygmunta Augusta od 1569 roku na rawskim zamku był składany i przechowywany podatek kwarciany (ustanowiony w 1563 r.), odbierany ze starostw i królewszczyzn, a przeznaczony na wojsko koronne.
Od XVII wieku zamek chylił się ku ruinie. Zniszczenie zapoczątkowały wojska szwedzkie w czasie „potopu”. Częściowa odbudowa w II połowie XVIII wieku przez starostę rawskiego Franciszka Lanckorońskiego nie powstrzymała procesu upadku. Celowe jego zniszczenie, zapoczątkowane w czasie wojny polsko-rosyjskiej pod koniec XVIII wieku, kontynuowali Prusacy, władający miastem na przełomie XVIII i XIX wieku. Po II wojnie światowej rozpoczęto prace konserwatorskie. W latach 1954-1958 odsłonięto zarys fundamentów, zrekonstruowano fragment murów kurtynowych i ośmioboczną  basztę, w której prezentowane są ekspozycje archeologiczne i historyczne.

Zamek rawski, tutaj ponoć straszy...
Z Zamkiem Książąt Mazowieckich wiąże się ciekawa historia przekazywana od pokoleń o księżniczce Ludmile, która za rzekomą zdradę została z rozkazu męża zamurowana w zamku. Podobno jej duch błąka się do obecnych czasów. Motyw ten wykorzystał sam William Szekspir w jednym ze swych dzieł - „Zimowej opowieści”.

  • Zamek Książąt Mazowieckich
  • baszta zamkowa, widok od strony rzeki Rylki
  • zamek, widok z góry
  • baszta zamkowa
  • zamek, widok z lotu ptaka
  • zamek

Banery

Kalendarium

Banery