Podstrony strony Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata

Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata

  • -

Informacja w związku z przerwami w dostępie do e-Dziennika

Szanowni Rodzice!

W związku z pojawiającymi się ostatnio problemami z dostępnością do strony Rawskiej Platformy Edukacyjnej - eOświata, a tym samym do e-dziennika UONET+ oraz stron dotyczących naborów do szkół i przedszkoli podajemy bezpośrednie linki do aplikacji z naszej platformy:

Dziennik elektroniczny UONET+: https://uonetplus.vulcan.net.pl/rawamazowiecka

Nabór do przedszkoli i oddziałów "0": https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rawamazowiecka/News

Nabór do klas I SP: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/rawamazowiecka/News

System do zarządzania i rozliczania opłat przedszkolnych iPrzedszkole:  https://iprzedszkole.progman.pl/rawamazowiecka/Default.aspx

Jednocześnie informujemy, że przy wejściu na strony Rawskiej Platformy Edukacyjnej – eOświata pomocne będzie wyczyszczenie danych przeglądarki i usuwanie "ciasteczek" - kombinacja klawiszy: shift + ctrl + del lub ctrl + F5 (uwaga: operacja taka usuwa wszelkie zapamiętane hasła i dane w formularzach wcześniej zapamiętane w przeglądarce). Informacje na temat czyszczenia danych przeglądarki dostępne są np. na stronie: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookie-w-przegladarce#jak 

Zalecane jest również korzystanie z trybu prywatnego/trybu incognito (różne nazewnictwo w zależności od używanej przeglądarki): https://tech.wp.pl/tryb-incognito-co-to-jest-i-jak-go-wlaczyc-6141305752962689a

Na niektórych komputerach pomaga również korzystanie z innej przeglądarki niż ta, z której zwykle Państwo korzystacie.

Zaznaczam, że korzystanie z powyższych stron i stosowanie się do zaleceń i tak nie da nam każdorazowej gwarancji wejścia na strony Platformy, gdyż zwłaszcza w godzinach porannych występuje olbrzymie przeciążenie serwerów, nie tylko firmy Vulcan, która obsługuje naszą Platformę, ale też i innych stron internetowych, co wielu z Państwa zapewne zauważyło.

Dlatego prosimy o cierpliwość oraz śledzenie nie tylko informacji pojawiających się w e-dzienniku, ale również na stronach szkół, do których uczęszczają Państwa dzieci.

Poszczególni nauczyciele mają już od dawna wypracowane różne formy zdalnego kontaktu z dziećmi (media społecznościowe, komunikatory itp.), więc w sytuacjach awaryjnych będą z nich zapewne korzystać.  

Sytuacja jest nietypowa zarówno dla Państwa, Waszych dzieci, ale także dla nas oraz firm wspierających placówki oświatowe dlatego prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Wszelkie uwagi dotyczące problemów z logowaniem się lub działaniem Platformy prosimy zgłaszać na adres: eoswiata@miastorawa.pl lub pod nr tel. 46 814 37 69.

 

Ruszyła rekrutacja do rawskich przedszkoli i szkół

Informujemy, że z dniem dzisiejszym ruszyła elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Pierwszy etap rekrutacji będzie trwał od 02.03.2020 do 31.03.2020.

Szczegółowe terminy naborów są podane w witrynie kandydata w zakładce "Terminy naborów", jednocześnie prosimy śledzić bieżące informacje pojawiające się na stronach naborów oraz o zapoznanie się z pozostałymi informacjami, które zostały udostępnione na tych stronach.

W związku z realizacją projektu pn. „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, nabór na na terenie naszego miasta będzie prowadzony elektronicznie poprzez stronę https://portal.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/CMS/nabor-k.aspx

UWAGA: rodziców kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zerówek) prosimy o składanie wniosków w systemie Nabór Przedszkola, który dostępny jest na stronie internetowej: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rawamazowiecka/News

Spotkania w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do oddziałów przedszkolnych zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty rawskich szkół podstawowych.

Od kilku lat oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich  zorganizowane są właśnie w szkołach podstawowych, dzięki czemu dzieci do nich uczęszczające mogą w przyjazny i płynny sposób zaaklimatyzować się w szkole, do której będą później zapewne uczęszczać już jako uczniowie pierwszych klas. Nauka w oddziałach „0” prowadzona jest przez wykwalifikowany personel (podobnie jak w przedszkolach jest to dwóch nauczycieli wychowawców oraz woźna oddziałowa, a w przypadku oddziałów integracyjnych zatrudniony może być również nauczyciel wspomagający) w klasach przystosowanych do wzrostu i wymagań dzieci w tym wieku. Szkoły posiadają również zaplecze sanitarne przystosowane do potrzeb młodszych dzieci (dzieci są odprowadzane do łazienek przez woźną oddziałową, tak aby zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo zwłaszcza na początku edukacji na tym poziomie).

Dzieci mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach w godzinach 7.30 – 16.30 oraz skorzystania za odpłatnością z częściowego lub pełnego wyżywienia wedle indywidualnych potrzeb.

Oferta edukacyjna każdego z oddziałów przedszkolnych w rawskich szkołach podstawowych dostępna wkrótce będzie w aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie https://www.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/ (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata).

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach z dyrekcjami szkół , które odbędą się w następujących terminach:

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Miła 2: 17 lutego 2020 r. (poniedziałek), godz. 17.00;
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. K. Wielkiego 28: 18 lutego 2020 r. (wtorek), godz. 17.00;
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 19.: 19 lutego 2020 r. (środa), godz. 17.00.

Jednocześnie informuję Państwa, że w związku z realizacją projektu pn. „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, informujemy Państwa, że na terenie naszego miasta nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzony drogą elektroniczną.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie https://www.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/ (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata).

Ważne terminy:

Przedszkola

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów składają wnioski o przyjęcie w dn. 2 – 31 marca 2020 r.

 

Odziały przedszkolne w szkole podstawowej:

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów składają wnioski o przyjęcie w dn. 2 – 31 marca 2020 r.

(Uwaga: kandydaci do oddziałów przedszkolnych wybierają aplikację Nabór do Przedszkoli)

 

Klasy I:

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów składają wnioski o przyjęcie w dn. 2 – 31 marca 2020 r.

Z uwagi na elektroniczny nabór prosimy o ścisłe przestrzeganie podanych wyżej terminów rekrutacji!

Prosimy również o śledzenie komunikatów i pozostałych informacji, które będą się   pojawiały w systemie naboru.

Wkrótce ruszy rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podpisał zarządzenia w sprawie harmonogramów czynności w postępowaniach rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych (terminy znajdują się w załączonych zarządzeniach Burmistrza Miasta).

Jednocześnie informujemy Państwa, że w związku z realizacją projektu pn. „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, nabór na na terenie naszego miasta będzie prowadzony elektronicznie poprzez stronę https://portal.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/CMS/nabor-k.aspx

następna strona »

Banery

Kalendarium

Banery