Podstrony strony Dzienny Dom Seniora

Dzienny Dom Seniora

Dzienny Dom Seniora

Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę odpowiedniej infrastruktury w środowisku lokalnym. Program polega na wsparciu w tworzeniu placówek typu "Senior+", w tym Dziennych Domów "Senior+" i Klubów "Senior+", w których starsze osoby mają spotykać się i podejmować różnorodne formy aktywności.

W Rawie Mazowieckiej planowane jest otwarcie Dziennego Domu "Senior+". Dom będzie zapewniał 30 miejsc  i będzie czynny w dni robocze w systemie ośmiogodzinnym. Instytucja będzie się mieścić w budynku kościoła ewangelicko- augsburskiego przy ulicy Warszawskiej. Po zaprojektowaniu obiektu wyłoniony został wykonawca niezbędnych do przeprowadzenia prac adaptacyjnych. Prace rozpoczęły się we wrześniu, potrwają do końca jesieni. Kolejnym etapem jest wyposażenie domu opieki oraz określenie zasad jego funkcjonowania. W budynku mają znaleźć się pomieszczenia na salę pobytu dziennego, kuchnię, toalety, salę rehabilitacyjną oraz pokój pielęgniarski. Środki na otwarcie placówki pochodzą z dotacji celowej, którą Miasto otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

  • data: 2018-09-26
  • Logotyp Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Logotyp Programu Senior +

fot. Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

  • Podpisanie umowy na utworzenie Dziennego Domu Seniora

Banery

Kalendarium

Banery