Budowa linii oświetleniowej wokół zbiornika wodnego Dolna

Budowa linii oświetleniowej wokół zbiornika wodnego Dolna

Zadanie pn. "Budowa linii oświetleniowej wokół zbiornika wodnego Dolna" zostało w pełni sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania to 345 240,00 zł. 

W ramach zadania wybudowano blisko 3 kilometry linii kablowej oświetlenia oraz zamontowano 33 sztuki nowych latarń.

Dzięki tej inwestycji oświetlono całą trasę drogi eksloatacyjnej wokół zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku. 

  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Banery

Kalendarium

Banery