Miodowa - Kompleks 3

TERENY PRZEMYSŁOWE MIODOWA - Kompleks 3

Kompleks Miodowa to nieruchomość składająca się z działek oznaczonych nr nr ewid. 329, 330/21 i 334/1 o łącznej pow. 2,4355 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z drogami dojazdowymi.

  • Tereny produkcyjne Miodowa - zdjęcie lotnicze - fot.D.Bógdał
    Tereny produkcyjne Miodowa - zdjęcie lotnicze - fot.D.Bógdał
  • Miodowa - zdjęcie terenu
    Miodowa - zdjęcie terenu

Banery

Kalendarium

Banery