Pomagamy Ukrainie

Ważna informacja dla obywateli Ukrainy bez nadanego numeru Pesel

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski, które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r. 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Zatrudnianie cudzoziemców – spotkania informacyjne dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zaprasza pracodawców, przedsiębiorców, sadowników na spotkania informacyjne dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy.

Spotkania informacyjne będą odbywać się w każdą środę o godz. 10 w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Rawie Mazowieckiej, pok. nr 15 (II piętro). Na pierwsze spotkanie informacyjne PUP zaprasza 23 marca 2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Tel. 46 814 40 51 lub 46 814 45 18, wew. 257.

 

Aktualne informacje dla uchodźców z Ukrainy

Przekazujemy Państwu ulotkę, w której znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Rejestracja uchodźców z Ukrainy - Реєстрація біженців з України

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku przez granicę ukraińsko-polską są zobligowani do rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Громадяни України, які приїхали до Польщі від 24 лютого 2022 року через українсько-польський кордон, зобов’язані реєструватися згідно з законом від 12 березня 2022 року Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території України.

KGP ostrzega obywateli Ukrainy

Komenda Główna Policji przestrzega obywateli Ukrainy przed nieuczciwymi zachowaniami, których mogą doświadczyć i przekazuje wskazówki jak należy postępować w przypadku zagrożenia. To działania profilaktyczne KGP mające na celu zwrócenie szczególnej uwagi na proceder handlu ludźmi oraz cyberzagrożenia (w tym fake newsy oraz dezinformację).

Informacja została przygotowana w języku polskim i ukraińskim. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Punkt zbiórki na rzecz obywateli z Ukrainy, zmiana godzin otwarcia

Od ponad dwóch tygodni cały świat żyje wojną, która rozgrywa się za naszą wschodnią granicą. W Rawie Mazowieckiej prowadzimy szereg działań, by pomóc uchodźcom, obywatelom Ukrainy. Jednym z nich jest prowadzony punkt zbiórki niezbędnych artykułów przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Miłej 2 (wjazd od ul. Targowej).

Obecne potrzeby

Obecnie w punkcie najbardziej potrzebne są dary rzeczowe w postaci:

  • Żywność: słodycze, makarony, sosy w słoikach (długoterminowe), kawa, herbata, ryż, kasza.
  • Kosmetyki i chemia: szampony, płyny do kąpieli, kremy, balsamy dla dorosłych, podpaski, kosmetyki dla dzieci, środki do prania, płyny do płukania, szczotki i grzebienie do włosów, płyny do mycia naczyń, zmywaki, gąbki do mycia naczyń.

Aktualne potrzeby zamieszczane są na fb Rawa dla Ukrainy.

Zmiana godzin otwarcia punktu zbiórki

Jednocześnie informujemy, że od soboty 12 marca punkt będzie działał w soboty i w niedziele w godz. 10-17, a w dni powszednie w godz. 12-19. Zarówno osoby, które chcą przekazać niezbędne artykuły, jak i potrzebujące osoby z Ukrainy prosimy o odwiedzanie punktu zbiórki przy ul. Miłej w powyższych godzinach.

Dziękujemy...

Dziękujemy osobom i instytucjom zaangażowanym w prowadzenie i obsługę punktu zbiórki, a w szczególności: Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi w Rawie Mazowieckiej, stowarzyszeniu Topory, Młodzieżowej Radzie Miasta, młodzieży szkolnej, rawskim przedsiębiorcom, spółkom miejskim i tym wszystkim, którzy z otwartością serc włączają się czynnie w pomoc dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy.

  • punkt zbiórki
  • punkt zbiórki
  • identyfikator wolontariusza

Powiatowy Urząd Pracy uruchomił punkt kontaktowy, informacyjny dla cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej informuje, że od dnia 8 marca br. na terenie urzędu uruchomiony został punkt kontaktowy/informacyjny dla cudzoziemców uciekających przed wojną w Ukrainie. 

Wyznaczony pracownik PUP będzie udzielać wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej cudzoziemców uciekających przed wojną w Ukrainie oraz pośrednictwem pracy dla pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie tych osób. 

Punkt znajduje się w siedzibie PUP przy ul. 1 Maja 1A, pok. nr 6, I piętro, tel. 46 8144051 wew. 257.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach.

Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała na potrzeby uchodźców z Ukrainy kompendium wiedzy niezbędnej po przekroczeniu granicy, a dotyczącej: legalizacji pobytu, opieki medycznej, szkolnictwa, pracy oraz numery telefonów alarmowych obowiązujących w Polsce.

Przypominamy również o numerze telefonu uruchomionym przy Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, nr 785 555 410.

Ewidencja uchodźców z Ukrainy na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które prywatnie przyjęły uchodźców z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. o kontakt z Biurem Podawczym Urzędu Miasta w celu ich ewidencji.

Niezbędne do przekazania są następujące dane: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres pobytu uchodźców, liczba przyjętych osób, kontakt telefoniczny do osoby zgłaszającej. 

Ewidencja dotyczy tylko osób, które obecnie przebywają na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Informacje można przekazać w godzinach pracy Urzędu Miasta w poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00, środa: 8:00-17:00, piątek: 8:00-15:00:

  • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5,
  • telefonicznie pod nr 46 814 47 11 wew. 192,

lub pod numerem telefonu 785 555 410.

Pomagamy Ukrainie

W związku z wydarzeniami w Ukrainie mieszkańcy Rawy Mazowieckiej nie pozostają obojętni! Uruchamiamy działania, które są wyrazem solidarności z naszymi sąsiadami, a jednocześnie zapewniają konkretną pomoc poszkodowanym.
Chcemy przybliżyć Państwu informacje kto nadzoruje działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy i w jaki sposób każdy z nas może się w tę pomoc włączyć.
Kompleksowy plan działania dotyczący przyjmowania uchodźców z Ukrainy w regionie realizują służby podległe wojewodzie łódzkiemu wraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. W miastach i gminach powiatu rawskiego koordynatorem działań jest Starosta Rawski, w ścisłej współpracy z burmistrzami oraz wójtami poszczególnych gmin.

Ochrona międzynarodowa obywateli Ukrainy - formalności

Obywatele Ukrainy, którzy chcą otrzymać ochronę międzynarodową powinni stosować się do aktualnych procedur. Informację przekazuje Oddział Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Informacje dla uchodźców z Ukrainy

Poniżej przekazujemy ulotki z informacjami dotyczącymi Punktu recepcyjnego w Łodzi oraz Punktów Informacyjnych oraz Infolinii dla uchodźców z Ukrainy.

Pomoc dla uchodźców w ramach poszukiwania pracy

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy.

Banery

Kalendarium

Banery