Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego 

ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka
 
tel./faks 46 814 05 05
 
 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej istnieje od 1995 roku. Korzystnie usytuowana – pod względem bezpieczeństwa uczniów (spokojne obrzeża miasta) i logistyki (przy linii komunikacji miejskiej) zachęca do podjęcia w niej nauki od oddziału przedszkolnego po klasę ósmą. 

Liczne walory, m. in. przyjazna uczniom atmosfera, wyróżniająca szkołę baza lokalowa, edukacyjna i sportowa, profesjonalna kadra pedagogiczna, szeroka oferta rozwijania zainteresowań uczniów sprawiają, że warto tę placówkę poznać bliżej.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 4

Banery

Kalendarium

Banery