Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek, 18 Stycznia 2021, Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

Ferie zimowe- baner

Treść strony

 

S Z K O Ł A   P O D S T A W O W A   NR 4

im. Kornela Makuszyńskiego 

ul. Kazimierza Wielkiego 28
tel. 046 8140505(fax.8140505)

 

"U ś m i e c h    j e s t    s z c z ę ś c i em    d z i e c k a" -
/Kornel Makuszyński/

Dyrektor - W i e s ł a w a R o k i c k a
za-ca  D a n u t a D ę b s k a
 

 

 
Sekretariat - E d y t a   N o w i c k a
 
 
Księgowość - E l ż b i e t a   J a z o w i c k a

 

Aktualizacja strony - A n n a   G o r b e r g e-mail szko4@o2.pl
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego powstała w 1995 roku. Dyrektorem wówczas została pani Krystyna Walczak, a stanowiska z-ców pełniły Panie Grażyna Dębska i Danuta Doroba.
W roku 2000 funkcję dyrektora naszej szkoły objęła
pani Wiesława Rokicka.
Funkcję za-ców pełniły kolejno Panie:
G. Dębska - do 2002r.
A.Wróbel - 2002/2007r.
od roku szkolnego 2007/2008 Danuta Dębska.
 
 
W szkole pracuje 26 nauczycieli, w tym 13 dyplomowanych, 10 mianowanych i 3 kontraktowych. Do naszej szkoły uczęszcza 283 uczniów.
 
N a    c o    k ł a d z i e m y    n a c i s k
 
Zgodnie z misją i wizją szkoły kładziemy nacisk na wychowanie absolwenta, który będzie pozytywnie nastawiony do świata, do siebie i innych ludzi, dobrze przygotowanego do kontynuowania nauki w gimnazjum.
  
C o    n a s    w y r ó ż n i a:
 
- różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych zgodna z zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi uczniów np.: koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze, zajęcia kompensacyjne,
- efektywna współpraca z rodzicami i organem prowadzącym szkołę,
- cykliczne imprezy stanowiące tradycje szkoły np.: Święto Prymusa, obchody Dnia Ziemi, Tydzień Kultury Chrzescijańskiej, Piknik Rodzinny.

 

  A K T U A LN O Ś C I
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im, Kornela Makuszyńskiego
 
W RAWIE MAZOWIECKIEJ
 
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
  • autor: kamerka
"Moje boisko - ORLIK 2012"

Kompleks sportowy...

 Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 4

im. Kornela Makuszyńskiego 

Program finansowany przez:

Ministerstwo Edukacji Narodowej,

Urząd Marszałkowski w Łodzi,

Miasto Rawa Mazowiecka

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.