Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz remont chodnika przy ul. Solidarności.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz remont chodnika przy ul. Solidarności.

Budowa parkingu z kostki betonowej brukowej dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową o długości 112,5 m (powierzchnia- 887,95m2)oraz remont chodnika (kostka betonowa brukowa) o łącznej długości 124m (powierzchnia- 493,29 m2). Inwestycja usytuowana jest przy ul. Solidarności. Parking posiada 36 miejsc parkingowych. W/w zrealizowane zadanie w znaczący sposób poprawiło bezpieczeństwo w rejonie ul. Solidarności i cmentarza.

Faza prowadzenia robót

  • -
  • -
  • -
  • -

Efekt zrealizowanych robót

  • -
  • -

Banery

Kalendarium

Banery