Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej

  • flaga Polski i godło Polski

Nazwa zadania: Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej

Opis zadania

Zakres prac oprócz ul. Fredry obejmie budowę ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Fredry do ul. Prusa oraz fragment ulicy Dąbrowskiej. Na odcinkach budowanych ulic przewidziano: wykonanie nawierzchni na podbudowie i obustronnego chodnika z kostki brukowej, przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów z kostki betonowej, wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teletechnicznej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wybudowanie kanału technologicznego. W związku z budową ul. Fredry przebudowie ulegnie też ul. Tomaszowska na odcinku od ul. Fredry do ul. Tulipanowej. Wybudowana tam zostanie kanalizacja deszczowa i ułożona nowa nawierzchnia.

Okres realizacji zadania

Kwiecień-grudzień 2023 roku.

Dofinansowanie

  • Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 2.800.000 zł.
  • Całkowita wartość inwestycji 3.734.507,68 zł.

 

  • logo polski ład

Banery

Kalendarium

Banery