Podstrony strony Rawa Gra Dla Wszystkich

Rawa Gra Dla Wszystkich

Realizacja projektu w 2018 roku

W ramach realizacji projektu odbyło się wiele imprez przeznaczonych zarówno dla osób z obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego. Przygotowano 4 gry miejskie: „Na szlaku historii”, „Pirackim szlakiem”, „Mali Powstańcy”, „Rawscy Patrioci”. Ponadto odbyły się 2 Warsztaty Gier Narracyjnych oraz 5 edycji Topogrania.

Ponadto na obszarze rewitalizowanym, zostały zrealizowane następujące inicjatywy:
a. Rawska Kraina Łagodności - był to event składający się z trzech części:
-prelekcja na tematy związane z historią (zwłaszcza lokalną), historią sztuki albo prezentacją prozy lub liryki lokalnego twórcy,
-wystawa malarstwa, rzeźby,  fotografii lokalnych lub regionalnych twórców,
-występ muzyczny utrzymany w tonie „łagodności” czyli jazz, blues, piosenka autorska, turystyczna, studencka, poezja śpiewana w wykonaniu profesjonalnych artystów z całej Polski.
b. turniej brydżowy „Rawa Gra w Brydża”
c. dwa dni tematyczne:
- dla miłośników twórczości Andrzeja Sapkowskiego.
- nauka gry w brydża dla początkujących.

 

Realizacja projektu w 2017 roku

W związku z realizacją projektu podejmowano różnorodne działania skierowane do mieszkańców Rawy należących do różnych grup wiekowych. W 2017 roku odbyły się trzy edycje wydarzenia „Topogranie”. Są to imprezy adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, gdzie podczas różnych gier i konkursów dzieci mają zapewnioną dobrą zabawę a jednocześnie uczą się myśleć  logicznie i abstrakcyjnie. Bardzo ważną częścią projektu są gry miejskie, które przybliżając historię naszego miasta jednocześnie pełnią rolę integrującą społeczeństwo. Na terenie Rawy zorganizowano trzy takie gry: „Tropem Edmunda Dantesa”, „W poszukiwaniu zaginionych rymów” oraz „Ratując życie”. Mieszkańcy miasta mogli także wziąć udział w warsztatach gier narracyjnych oraz w turnieju brydżowym. Na obszarze rewitalizowanym miały ponadto miejsce inicjatywy nie uwzględnione w projekcie. Odbyły się mianowicie trzy edycje „Rawskiej Krainy Łagodności”. Złożyły się na nie: prelekcja na tematy związane z historią, historią sztuki albo prezentacja utworów lokalnego twórcy, wystawa malarstwa, rzeźby lub fotografii lokalnych twórców a także występ muzyczny utrzymany w tonie „łagodności” w wykonaniu profesjonalnych twórców z całej Polski.    

Rawa Gra Dla Wszystkich

Projekt ma na celu aktywizację społeczną i budowanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez organizację cyklu wydarzeń wykorzystujących różnorodne gry (m.in. miejskie, strategiczne, fabularne, planszowe, zręcznościowe, karciane). Realizacja projektu przyczyni się zatem do zwiększenia integracji społecznej oraz wzmocnienia więzi  społecznych i zaufania wśród dzieci i młodzieży.

Kluczowymi problemami rozwiązywanymi przez projekt są niska aktywność społeczna oraz niewystarczający poziom kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży. Obserwuje się wzrost liczy dzieci i nastolatków, którym sprawia trudność odnajdywanie się wśród rówieśników, nawiązywanie rozmów czy też współdziałanie w grupie. Jednym z powodów tej sytuacji może być coraz częstsze zastępowanie kontaktów społecznych ze świata rzeczywistego kontaktami w świecie wirtualnym. Proponowanym sposobem rozwiązania zidentyfikowanych problemów jest nowatorska metoda animacji aktywności społecznej poprzez zastosowanie różnego rodzaju gier do wzmacniania integracji społecznej oraz kształtowania nowych obszarów zainteresowań i wzorców spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. Organizacja cyklu wydarzeń zogniskowanych wokół gier pozwoli przede wszystkim wzmocnić kompetencje społeczne ich uczestników. Rozwój tych kompetencji ograniczy prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wykluczenia społecznego u grupy docelowej. Ponadto, dzieciom i nastolatkom zostanie zaoferowana atrakcyjna i alternatywna forma spędzania czasu wolnego, umożliwiająca im naukę logicznego myślenia i planowania strategicznego.

Zadanie zostanie zrealizowane poprzez cykl wydarzeń. Jednym z nich będzie Rawski Dzień Gier „Topogranie”, w trakcie którego odbędą się m.in. turniej gier, zawody kalamburów oraz konkurs muzyczny i na najlepsze stroje. Następnym wydarzeniem  będzie gra miejska , w trakcie której kilkuosobowe zespoły będą rywalizować między sobą poprzez wykonywanie zadań w przestrzeni miasta. Kolejne wydarzenie to warsztaty gier narracyjnych (fabularnych).Tworzenie tych gier uczy pracy w zespole, dzielenia się obowiązkami, rozwija kreatywność i wyobraźnię.

Podmiotem realizującym projekt jest Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory”.

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji.

Głównymi grupami docelowymi  będą dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Prognozowanymi rezultatami są rozwój kompetencji społecznych i wzrost aktywności społecznej, zmiana nawyków spędzania wolnego czasu oraz poprawa tożsamości lokalnej  dzieci i młodzieży, a także poprawa oferty kulturalno- rozrywkowej w przestrzeniach publicznych.

 

 

 

 

 


 

  • Logotyp Stowarzyszenia Topory
  • Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Banery

Kalendarium

Banery