Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

Informacja w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie przypominamy Państwu, że przyjęta w lutym b.r. uchwała Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XIV/102/16 pozwala na zastosowanie zwolnień w opłatach za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych. Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie i obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.

W myśl tego przepisu, przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18  roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25  roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki,

     3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem i spełniające powyższe kryteria, proszone są o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UM Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 4 pok. 18, tel. 46 814 34 57 wew. 122, w celu skorygowania złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                                        Anna Idzikowska

                                                            Naczelnik  Wydziału

                                                                  Gospodarki Komunalnej

 

 

Banery

Kalendarium

Banery