Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Harmonogram kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok.

Harmonogram kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka na 2024 rok

 Harmonogram kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok

Harmonogram kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

Harmonogram kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022 rok.

Harmonogram kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok.

Wniosek do Komisji o leczenie odwykowe

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Procedurę wdraża się na podstawie art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek i złożyć go w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, pokój nr 8.

Procedura kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Banery

Kalendarium

Banery