UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 19 Marca 2019, Imieniny: Józefa, Bogdana, Nataszy

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Decyzje Środowiskowe » Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 4 lutego 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 17 grudnia 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, zgodnie z art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1936 ze zm.) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dokumentacją w sprawie:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1257) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 49, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.- Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

       Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 oraz 61 § 1 i § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 8 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, zgodnie z art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dokumentacją w sprawie: 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 26 stycznia 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 7 grudnia 2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

          Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, zgodnie z art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dokumentacją w sprawie:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 15 czerwca 2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

Obwieszczenie


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA RAWA MAZOWIECKA na lata 2012-2032”.

POSTANOWIENIE

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie

zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

POSTANOWIENIE

Postanowienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 17 stycznia 2012r. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka- FazaI".

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko.

Załącznik

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2002r., Nr 98. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego 70 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia zawiadamiam, że w dniu 06.09.2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie i renowacji sieci wodociągowej oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I, którego inwestorem będą Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( dz. u. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.), w związku z wnioskiem Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka z dnia 07.04.2011 r. znak: Ldz. 598/JRP/2011 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta znak: 7624/32/2008 z dnia 27.06.2008r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i renowacji sieci wodociągowej oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity dz. u. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.), w związku z wnioskiem Gminy Miasto Rawa Mazowiecka z dnia 28.04.2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej w Rawie Mazowieckiej”

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity dz. u. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.), w związku z wnioskiem Gminy Miasto Rawa Mazowiecka z dnia 28.04.2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ” „przebudowa skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej w Rawie Mazowieckiej” zlokalizowanego na działkach nr ewid. 145, 1/3, 480/1, 480/17 i 480/16 obręb 7 w Rawie Mazowieckiej , powiat rawski , woj. łódzkie, którego inwestorem będzie Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2002r., Nr 98. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamiam, że w dniu 02.07.2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowa ul. Murarskiej” w Rawie Mazowieckiej

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) , art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.u. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Rawa Mazowiecka, dnia 13.04.2010r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek FOOD SERVICE Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 35A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Podaję do publicznej wiadomości następującą informacje:
W dniu 11.03.2010 roku na wniosek Pana Andrzeja Stępniaka właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego z siedzibą przy ul. Zwolińskiego 14a została wydana decyzja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

DECYZJA

o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoNa podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
O B W I E S Z C Z E N I E
O B W I E S Z C Z E N I E

o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, że na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej ,
ul. Tatar 1A zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na robotach odtworzeniowych, remontowych i modernizacyjnych obiektów zbiornika wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej- Etap 2
Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
w dniu 14.05.2007 r. na wniosek Prologis Poland XXXI Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszkowej 20 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego „na budowie projektowanego centrum magazynowo-logistyczno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną”.
Decyzja FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o., 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.