Projekty podstawowe

Projekty podstawowe

W odpowiedzi na problemy dotyczące sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno- funkcjonalnej oraz technicznej, a także sfery środowiskowej, występujące na obszarze, na którym ma być wdrażany proces rewitalizacji, powstało 12 podstawowych projektów rewitalizacyjnych. Projekty są skierowane do mieszkańców miasta ze wszystkich grup wiekowych i są wdrażane w ramach realizacji procesu rewitalizacji. Podstawowe projekty rewitalizacyjne, które tutaj przybliżamy, zostały szczegółowo omówione  w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. 

Banery

Kalendarium

Banery