Miejska Rada Seniorów

Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów II kadencja 2019-2023

1. Teresa Cieciorek – przewodnicząca
2. Jan Ośródka – wiceprzewodniczący
3. Anna Gębicz – sekretarz
4. Janina Dziubińska – członek
5. Barbara Furmańska – członek
6. Zofia Winiarska – członek

 

Banery

Kalendarium

Banery