ZGO Aquarium Spółka z o.o.

ZGO PUKININ

Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 24 24, e-mail: odpady@zgoaquarium.pl 

NIP: 835 156 76 30, REGON: 100441327, KRS: 0000296935

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 815 40 55, e-mail: biuro@zgoaquarium.pl 

NIP: 835 156 76 30, REGON: 100441327, KRS: 0000296935

Zakład ZGO Pukinin jest Instalacją komunalną do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określoną na liście Marszałka Województwa Łódzkiego zapewniającą:

  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
  • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Ponadto Spółka prowadzi składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz wyrobów azbestowych, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz edukację ekologiczną. 

AQUARIUM Centrum Fit Rawa jest jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Mieści się w Rawie Mazowieckiej, przy ulicy Katowickiej 20. Na wszystkich spragnionych ruchu i relaksu czekają baseny, wodny świat malucha, strefa saun ze słoneczną łąką i grotą solną oraz sala do ćwiczeń i znakomicie wyposażona siłownia. 

Strona ZGO Aquarium.

 

Banery

Kalendarium

Banery