Zgłoszenie zgonu / sporządzenie aktu zgonu

Wymagane Dokumenty

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Uwagi

 1. zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
 2. jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
 • małżonek,
 • krewni zstępni (dzieci, wnuki),
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (synowa, zięć, teść, teściowa).

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

Banery

Kalendarium

Banery