Remont Muzeum Ziemi Rawskiej

Muzeum Ziemi Rawskiej zaprasza po remoncie

16 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego Muzeum Ziemi Rawskiej. Budynek Muzeum odzyskał dawną świetność dzięki przeprowadzonemu w 2017 r. remontowi, który realizowany był w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” dofinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Oficjalne otwarcie Muzeum Ziemi Rawskiej po remoncie.

Na otwarcie Muzeum przygotowało wernisaż wystaw:
wystawę czasową „Poczet królów i książąt polskich” z Muzeum Lalek w Pilźnie;
wystawy stałe:
„Wnętrze izby rawskiej z początku XX wieku”, prezentującej zbiory działu etnograficznego Muzeum Ziemi Rawskiej,
„Gabinet numizmatyczny", prezentującej zbiory działu numizmatycznego Muzeum Ziemi Rawskiej.

Po Nowym Roku eksponaty wrócą do muzeum

Na koniec roku planowane jest zakończenie robót budowlanych w siedzibie muzeum. Po tym terminie pracownicy będą mogli na nowo wprowadzić się do obiektu, zagospodarowując pomieszczenia wystawami i eksponatami. Większość zaplanowanych w harmonogramie prac dobiega końca.

Remont muzeum zbliża się do końca

Powoli widać finał prac w muzeum i jego otoczeniu. Wykonano już większość przewidzianych robót. Objęły one główny obiekt muzeum, dawny budynek gospodarczy oraz przestrzeń wokół tych budynków.

Postępy prac w parku i muzeum

Dla ekip budowlanych wakacyjny czas urlopów i wyjazdów był okresem prac. Część z nich można było dostrzec, spacerując ulicą Łowicką. W muzeum wykonano przegląd i remont dachu, założono nowe rynny. Od wejścia do głównych drzwi prowadzi już nowy podjazd dostosowany do osób niepełnosprawnych, zostały też wykonane nowe nawierzchnie na pozostałym terenie działki, umożliwiające dostęp m.in. do budynku gospodarczego i na zaplecze muzeum. Tempa nabierają także roboty w parku. Po etapie demontażu małej architektury oraz słupów oświetleniowych, przeprowadzono prace ziemne, polegające na budowie linii kablowej oświetlenia i monitoringu.

Trwa remont muzeum

Od kilku tygodni ekipa budowlana prowadzi prace na terenie Muzeum Ziemi Rawskiej. Ich zakres jest szeroki i obejmuje zarówno sam zabytkowy budynek, jak i teren wokół. Willa z lat 30. XX w. wymagała gruntownych prac restauratorskich, instalacyjnych i adaptacyjnych, związanych m.in. z dostosowaniem muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej

Zakresem inwestycji jest przebudowa i remont budynku muzeum, adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby muzeum, rozbiórka komórki gospodarczej, zagospodarowanie terenu muzeum polegające na budowie kanalizacji deszczowej, utwardzeniu i ukształtowaniu terenu, budowie oświetlenia zewnętrznego.

Banery

Kalendarium

Banery