UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek, 19 Listopada 2018, Imieniny: Seweryna, Elżbiety, Maksyma

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Urząd Stanu Cywilnego »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Podmenu

Treść strony

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Danuta Puchalska

Z-ca Kierownika : Kamila Podsiadła-Marciniak

tel. 0 46 8144779

e-mail: usc@rawamazowiecka.pl

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

24 9291 0001 0054 2395 2000 0010

Urząd Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej zajmuje się:

 • rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • przyjmowaniem zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
 • wydawaniem zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa / w przypadku ślubów konkordatowych i ślubów zawieranych za granicą/
 • udzielaniem ślubów cywilnych,
 • wydawaniem odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • wydawaniem decyzji dotyczących: - sprostowania oczywistych błędów pisarskich, - wpisania do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą, - uzupełnienia treści aktów stanu cywilnego -  zmiany imion i nazwisk,
 • wydawaniem zezwoleń  na wcześniejsze zawarcie małżeństwa
 • wpisywaniem do ksiąg wyroków sądowych dot. rozwodów, separacji, zaprzeczenia ojcostwa, przysposobienia dziecka,
 • przyjmowaniem oświadczeń o: - uznaniu ojcostwa, - zameldowaniu dziecka pod adresem stałego pobytu ojca, - nadaniu dziecku nazwiska męża matki, - powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem,
 • przyjmowaniem zgłoszeń dot. urodzenia dziecka w innej miejscowości,
 • poświadczaniem wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 • wysyłaniem wniosków o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • organizacją uroczystości związanych z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • przekazywaniem informacji o urodzeniach, małżeństwach i zgonach do organów ewidencji ludności,
 • wypisywaniem i wysyłaniem przypisków pod akty urodzeń i małżeństw do innych USC,
 • prowadzeniem statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • prowadzeniem archiwum aktów stanu cywilnego.

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2018 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory 2018

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.