UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 24 Listopada 2020, Imieniny: Emmy, Jana, Aleksandry

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Urząd Stanu Cywilnego »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Podmenu

Treść strony

Kierownik: mgr Olga Stacherska

Z-ca Kierownika: mgr Marzena Kosmala

 

tel. (046) 814 47 79

e-mail: usc@rawamazowiecka.pl

 

 


Nr konta : Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

24 9291 0001 0054 2395 2000 0010

Urząd Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej zajmuje się, m. in.:

 • rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów,

 • przyjmowaniem zapewnień o brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

 • wydawaniem zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa / w przypadku ślubów konkordatowych,

 • wydawaniem zaświadczeń o stanie cywilnym,

 • wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą,

 • udzielaniem ślubów cywilnych,

 • wydawaniem odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

 • wydawaniem zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

 • prostowaniem i uzupełnianiem aktów stanu cywilnego,

 • przenoszeniem do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego będących dowodem zdarzenia i jego rejestracji,

 • rejestracją urodzeń albo zgonów, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane oraz urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,

 • zmianami imion i nazwisk,

 • wydawaniem zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,

 • dołączaniem w formie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego wpisów mających wpływ na treść lub ważność aktu, np. wyroków sądowych dot. rozwodów, separacji, ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, przysposobienia dziecka, ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji o zmianie imienia i nazwiska, protokołów sporządzonych przez kierowników usc albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów,

 • przyjmowaniem oświadczeń określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, prawie o aktach stanu cywilnego, m.in. o uznaniu ojcostwa, oświadczeń o nazwiskach małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z małżeństwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (w ciągu 3 msc od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego), oświadczeń, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, oświadczeń o zmianie imion dziecka,

 • wysyłaniem wniosków o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie,

 • organizacją uroczystości związanych z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie,

 • nadawaniem Nr PESEL w przypadkach określonych w ustawie o ewidencji ludności,

 • sporządzaniem przypisków przy aktach stanu cywilnego,

 • prowadzeniem statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów,

 • prowadzeniem archiwum aktów stanu cywilnego.

 

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.