PSZOK Pukinin

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Na terenie Zakładu ZGO PUKININ funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Do Punktu mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady selektywnie gromadzone w swoich gospodarstwach domowych m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne itp. Wykaz odpadów, które są przyjmowane do punktu określono w „Zasadach przyjmowania odpadów do PSZOK”. Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00, a także w sobotę w godz. 7:00–15:00.

Odpady dostarczane przez mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka wykraczające poza w/w zakres lub dostarczone w ilości przewyższającej limit zgodny z uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka będą przyjmowane do PSZOK odpłatnie według obowiązującego Cennika ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w ZGO PUKININ, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 814 24 24.

 

 

 

Banery

Kalendarium

Banery