Podstrony strony Dofinansowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Dofinansowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Dofinansowanie dla OSP w 2022 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Rawie Mazowieckiej otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dofinansowanie w wysokości 18 054.00 zł na realizację zadania publicznego pn. "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej". Środki zostały przeznaczone na zakup następującego sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków: przenośnego zbiornika na wodę, 2 kompletów ubrania specjalnego oraz 2 par butów specjalnych. 

  • data: 2023-02-01
  • Logo informujące o współfinansowaniu przez Samorząd Województwa Łódzkiego

Dofinansowanie dla OSP w 2021 roku

19 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Rawie Mazowieckiej otrzymało sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta na rok 2021. Do strażaków trafiły m.in.: kamera termowizyjna, zestaw do wyważania drzwi, kurtki lekkie, komplet aparatu powietrznego, suchy skafander, worki wypornościowe oraz sprężarka. Łączna wartość sprzętu to blisko 105 tys. zł. Sprzęt przekazał burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla.

  • data: 2021-07-30

Dofinansowanie dla OSP w 2019 roku

W dniu 21 sierpnia br. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla podpisał  z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie zakupu dla rawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej sprzętu służącego ochronie życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Dotacja w wysokości 13 800,00 zł  zostanie przeznaczona na zakup ubrań specjalnych (kurtka i spodnie w komplecie) oraz suchego skafandra ratowniczego z ocieplaczem, kapturem i rękawicami dla OSP Rawa Mazowiecka.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

  • Zestawienie logotypów województwa łódzkiego

Dofinansowanie dla OSP w 2018 roku

7 czerwca 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Ministrem Sprawiedliwości. Umowa dotyczyła dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Projekt ma na celu doposażyć jednostki OSP w całym kraju w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, m. in. pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Otrzymane środki są przeznaczone na zakup zestawu ratownictwa medycznego z noszami typu deska, zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów oraz zestawu wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych.

 

 

 

  • Logotyp Ministerstwa Sprawiedliwości

W wyniku umowy, którą Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego  w dniu 26 lipca 2018 r., zostanie dofinansowany zakup sprzętu ratowniczego dla rawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki dotacji z budżetu województwa strażacy ochotnicy zostaną zaopatrzeni  w defibrylator oraz suchy skafander z ocieplaczem. Przydadzą się one zwłaszcza w sezonie jesienno- zimowym podczas akcji prowadzonych na wodzie. A warto wiedzieć, że OSP w Rawie jest jedyną jednostką w powiecie posiadającą przeszkolenie w zakresie nurkowania.Nowe wyposażenie wpłynie więc na bezpieczeństwo i skuteczność działań strażaków, a tym samym na powodzenie akcji ratowniczych.  

  • Logo informujące o dofinansowaniu przez Województwo Łódzkie

W 2018 roku Miasto Rawa Mazowiecka udzieliło OSP w Rawie Mazowieckiej  dofinansowania w formie dotacji w wysokości 200 000,00 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego. Pozostałe instytucje, które udzieliły dofinansowania to: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie w wysokości 185 000,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł. Zakupiono średni samochód ratowniczo gaśniczy zabudowany przez firmę STOLARCZYK na podwoziu MAN 13.290 o mocy silnika 290 KM i napędzie terenowym 4×4.

  • Logotyp Państwowej Straży Pożarnej
  • Logotyp Miasta Rawa Mazowiecka
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Banery

Kalendarium

Banery