Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – umowa o dofinansowanie podpisana

7 grudnia 2021 r. Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński i Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla podpisali umowę o udzielenie dofinansowania na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 3 055 520 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.

Więcej informacji znajdą Państwo w aktualnościach.

  • data: 2021-12-08

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej

W grudniu 2021 roku została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania na utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej”. Placówka będzie przeznaczona dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obiekt będzie przeznaczony dla 20 osób, z czego 11 osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, natomiast 9 osób – całodobowego. Dofinansowanie w kwocie 3 055 520 zł pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Banery

Kalendarium

Banery