Przebudowa ul. Słowackiego w Rawie Mazowieckiej

Przebudowa ulicy Słowackiego prowadzona jest na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do wyniesionego przejścia dla pieszych zlokalizowanego za skrzyżowaniem z ul. Cmentarną wraz z odwodnieniem i linią oświetlenia ulicznego.

Inwestycja rozpoczęta została w roku 2023, a zakończenie planuje się w roku 2024. Przewidywany koszt inwestycji ok. 5 mln zł.

Zadanie dofinansowane jest kwotą 2,5 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Banery

Kalendarium

Banery