Podstrony strony Projekt LOWE

Projekt LOWE

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

LOWE  to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole funkcjonującej w systemie oświaty w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu grantowego. Kwota uzyskanego grantu to 249 000 zł. Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz edukacji osób dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych. Działalność LOWE ma służyć zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. Chodzi o to, aby dorośli stopniowo angażowali się we wspólne działania „dla siebie” a nie tylko dla dzieci oraz postrzegali szkołę także jako miejsce, gdzie mogą uzyskać wsparcie w rozwijaniu własnych kompetencji.

Szkoła Podstawowa nr.1 w Rawie Mazowieckiej jest jednym z piętnastu ośrodków w Polsce, który realizuje projekt grantowy. Przy szkole powstaje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla dorosłych. Aby dowiedzieć się, z jakich szkoleń, kursów czy warsztatów chętnie skorzystaliby mieszkańcy Rawy, przepytano prawie 400 osób. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że pytane osoby chętnie wzięłyby udział w szkoleniach dotyczących m.in. nauki zasad zdrowego żywienia czy kursów obsługi  komputera. Na liście najczęściej wybieranych szkoleń podnoszących kompetencje społeczne, znalazły się te dotyczące rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  

 

 

  • data: 2018-09-10
  • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla...

Banery

Kalendarium

Banery