Informacje

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przypomina że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami są zobowiązane do przedkładania Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka informacji o wyrobach zawierających azbest aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przypomina że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami są zobowiązane do przedkładania Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka informacji o wyrobach zawierających azbest aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Tygodniowy harmonogram sprzątania ulic

Informacja o możliwości skorzystania z dofinansowania w formie dotacji dla województwa łódzkiego

 

 

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż Miasto Rawa Mazowiecka w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka”.

Informacja dla mieszkańców

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne posiadające na terenie miasta Rawa Mazowiecka nieruchomości mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające azbest.

Dlaczego wycinane są drzewa przy rewaloryzacji parku?

Odpowiadając na zapytania Mieszkańców Rawy w sprawie prowadzonej w ramach rewaloryzacji Miejskiego Parku w Rawie Mazowieckiej wycinki drzew, pragnę Państwa poinformować, że na terenie naszego Parku obowiązują dwie podstawowe formy ochrony prawnej: wpis do rejestru zabytków i ustanowiony wzdłuż rzeki Rawki korytarz rezerwatu przyrody (nie wspominając o pomnikach przyrody). Z tej przyczyny podjęcie działań na tym terenie wymagało od Miasta uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Stosowne zezwolenia i uzgodnienia zostały uzyskane i są dołączone do pozwolenia na budowę.

Informacja dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka

Zgodnie z art. 83f ust. 4 znowelizowanej z dniem 17 czerwca 2017r. ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do odpowiedniego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,

w przypadku usuwania drzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska po raz III organizuje projekt grantowy "Zielona Ławeczka"

  • autor: Karolina Gawot, data: 2017-04-25
  • -

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.
Miasto Rawa Mazowiecka przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” na 2017 r. w ramach programu ogłoszonego przez Fundusz.

Informacja o dofinansowaniach dla województwa łódzkiego

Banery

Kalendarium

Banery