o. Jerzy Chrzanowski

Ojciec Jerzy Chrzanowski – Honorowym Obywatelem Rawy Mazowieckiej

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwałą nr XLIII/307/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka Ojcu Jerzemu Chrzanowskiemu -- Pasjoniście w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej.

Wręczenie  dyplomu i legitymacji odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w dniu 23 września 2018 r. w czasie uroczystej sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

  • burmistrz miasta i o. Jerzy Chrzanowski podczas uroczystości na scenie MDK
  • o. Jerzy Chrzanowski z grupą mieszkańców
  • o. Jerzy Chrzanowski
  • O. Jerzy przemawia na scenie MDK, w tle sztandar miasta
  • rodzina mieszkańców Rawy dziękuje o. Jerzemu Chrzanowskiemu
  • o. Jerzy Chrzanowski - honorowy obywatel miasta z władzami miasta

Życiorys

O. Jerzy Chrzanowski pochodzi z ziemi świętokrzyskiej. Urodził się w Opatowie, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego, a wychowywał we wsi Tęcza. W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i średnią. Mając 18 lat, wyjechał do pracy na Śląsk, ale szybko wrócił w rodzinne strony. Następnie wyjechał do Stalowej Woli, gdzie podjął pracę w kombinacie hutniczym. Wkrótce w kościele, do którego uczęszczał, zobaczył zaproszenie Ojców Pasjonistów, skierowane do młodzieńców - aby podjęli dzieło głoszenia mądrości Krzyża. Do dziś pamięta pełne troski oczy św. Pawła od Krzyża, patrzące z ogłoszenia. W tej chwili odkrył swoje powołanie: został wybrany przez Boga do działalności w Zgromadzeniu Ojców Pasjonistów.

Ojciec Jerzy tak pisze o sobie w okolicznościowym folderze, wydanym dla upamiętnienia 25-lecia święceń: „Pasjoniści, zgromadzenie zakonne założone w 1720 r. we Włoszech przez św. Pawła od Krzyża, przyjęli mnie do swej Rodziny Zakonnej w 1071 r., po złożeniu moich pierwszych ślubów zakonnych. Potem były studia i święcenia kapłańskie w Warszawie, 1 czerwca 1980 r.”. Święceń udzielił mu prymas kard. Stefan Wyszyński.

38-letnią pracę kapłańską Ojca Jerzego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy duszpasterskiej wśród dzieci, wypełniły trzy stacje: Przasnysz, Sadowie i Rawa Mazowiecka. W Przasnyszu pracował 10 lat jako kapłan i nauczyciel wiary. Przez 2 lata prowadził w klasztorze w Sadowiu, k. Ostrowa Wielkopolskiego, zajęcia dla młodzieży zakonnej jako mistrz nowicjatu. Ukończył także 3-letnie studia zaoczne z pedagogiki w Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego w Warszawie. Potem już bez wahania przyjął propozycję pracy w Rawie Mazowieckiej, gdzie posługuje już od 26 lat.

Ojciec Jerzy Chrzanowski jest to postać szczególna dla naszego miasta. Ukochany przez wiernych, szczególnie przez dzieci, dla których od lat prowadzi Małą Akademię Mądrości Krzyża, a w wakacje Małą Letnią Akademię.
Pobyt w Rawie i silna z nią więź Ojca – poety, zaowocował tomikiem wierszy „Pod skrzydłami Rawskiego Anioła” Refleksje poetyckie nie tylko dla dzieci”. Do tej pory zostały wydane następujące tomiki z poezją – dla dorosłych : „Przyjąć nadzieję” (2005) oraz dla dzieci : „O świętym Pawle od Krzyża co Jezusowi pomagał” (2008), „Słońce nadziei” (2009), „Blisko Krzyża” (2011) oraz „O świętej Gemmie, która widziała rany Jezusa” (2015). W roku 2013 ukazały się rozważania pasyjne  pt. „Otwieram tajemnice Jego i moje” mające charakter prozy poetyckiej. To, że Rawa leży głęboko w sercu Ojca Jerzego pojawia się w twórczości Ojca, która jest – jak sam mówi – zapisem wielu przeżyć i doświadczeń w przestrzeni rawskiej  rzeczywistości. Autor wiąże nadzieję z tym, że pomoże zwłaszcza najmłodszym, choć nie tylko, pokochać jeszcze bardziej Rawę – Małą Ojczyznę.

Banery

Kalendarium

Banery