Honorowi obywatele

Tytuł honorowego obywatela miasta Rawa Mazowiecka nadawany jest przez Radę Miasta. Przyznaje się go za wybitne zasługi na rzecz mieszkańców miasta.

W Rawie Mazowieckiej pierwszym honorowym obywatelem został Marszałek Józef Piłsudski. Tytuł honorowego obywatela Rawy został mu przyznany 11 listopada 1928 roku w 10 rocznicę odzyskania niepodległości.

Drugim honorowym obywatelem został po prawie 80 latach, w roku 2007, czołowy polski bluesmen, wokalista, kompozytor, wieloletni uczestnik rawskiej Nocy Bluesowej - Sławek Wierzcholski

W kolejnym roku, 2008, tytuł honorowego obywatela nadany został prof. Eugeniuszowi Walczukowi - profesorowi Politechniki Łódzkiej, wybitnemu naukowcowi z dziedziny elektrotechniki.

W roku 2010 podczas uroczystości 20-lecia samorządu terytorialnego tytuł honorowego obywatela Rawy Mazowieckiej otrzymali: 
Elżbieta Dedek - utalentowana pianistka, mieszkająca na stałe w Belgii, 
ksiądz biskup Józef Zawitkowski - wybitny kaznodzieja, dbający o tradycję, patriotyzm i rodzinę oraz 
ksiądz prałat Mieczysław Iwanicki - wyjątkowy kapłan i społecznik, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w latach 1984-2013.

W roku 2011 do grona honorowych obywateli dołączył o. Jan Koziatek – otwarty, szczery, zawsze gotowy nieść pomoc społecznik - przeor klasztoru oo. Pasjonistów i proboszcz parafii pw. św. Pawła od Krzyża w latach 2002-2014. 
Drugim pasjonistą, który został honorowym obywatelem Rawy Mazowieckiej w roku 2018 jest o. Jerzy Chrzanowski. O. Jerzy to ceniony kapłan, wychowawca i nauczyciel, twórca Małej Akademii dla dzieci.

Grono honorowych obywateli Rawy Mazowieckiej zamyka prof. Mirosław Nagielski - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historycznego. Tytuł honorowego obywatela Rawy został nadany profesorowi Nagielskiemu w roku 2019.

Banery

Kalendarium

Banery