Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne

Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne

Miasto Rawa podjęło działania inwestycyjne w zakresie przebudowy, prac konserwatorsko- restauratorskich oraz remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Banery

Kalendarium

Banery