Poprawa bazy sportowej przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach

Szkoła Podstawowa nr 1/ Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej

Zadanie 1.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej o wymiarach 32x64m o nawierzchni z trawy syntetycznej, bezpiecznej, służące do gry w piłkę nożną lub do innych gier. Na boisku zamontowano 2 bramki do piłki nożnej. Ogrodzenie boiska z siatki stalowej ślimakowej ocynkowanej naciągniętej na słupki stalowe o łącznej wysokości ogrodzenia 4 metry. Koszt zadania- 488 384,02 zł


Zadanie 2.

Budowa boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej o wymiarach 28x17m. Na boisku zamontowane zostały 2 stojaki do koszykówki oraz kompletny zestaw do gry w siatkówkę. Koszt zadania wyniósł- 168.794,45 zł

  • -
  • -
  • -
  • -

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Mazowieckiej

 

Budowa wielozadaniowego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

Boisko wielofunkcyjne  o wymiarach 22x44m o nawierzchni poliuretanowej, bezpiecznej, służące do gry w piłkę ręczną, nożną, tenisa i gry w koszykówkę. Boisko wyposażono w 2 stojaki do tenisa i 2 bramki do piłki ręcznej. Ogrodzenie boiska z siatki plecionej stalowej wys. 4 metrów oraz 2 kompl. piłkochwytów. Koszt inwestycji- 243 192,00zł.

  • -
  • -
  • -

Szkoła Podstawowa nr 4/ Gimnazjum nr 2

Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 28.

Inwestycja wykonana w okresie lipiec- wrzesień 2008 kosztem 1.311.533,80zł polegała na budowie:

- boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
- ogrodzenia terenu
- oświetlenia terenu
- chodników
- zaplecza socjalnego (z montażem budynku kontenerowego)

 

  • -
  • -
  • -

Banery

Kalendarium

Banery