UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 24 Listopada 2020, Imieniny: Emmy, Jana, Aleksandry

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Finansów i Analiz »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Podmenu

Treść strony

URZĄD MIASTA
PL.PIŁSUDSKIEGO 5
96-200 RAWA MAZOWIECKA
NIP 835-157-91-13


Bank Spółdzielczy  w Białej Rawskiej
Oddział  nr 1 w Rawie Mazowieckiej
Al. Konstytucji 3 Maja 9a

                     
Numery  rachunków :

24 9291 0001 0054 2395 2000 0010          

dotyczy:  podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, od środków transportu, czynszu dzierżawnego , użytkowania  wieczystego, zajęcie pasa drogowego ,opłaty skarbowej.

04 9291 0001 0054 2395 2000 0370

dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

51 9291 0001 0054 2395 2000 0300

dotyczy:  przelewów od Urzędów Skarbowych , Ministerstwa Finansów , Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ,Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi , Krajowego Biura Wyborczego , duplikatu Karty Dużej Rodziny, za udostępnienie danych osobowych.

87 9291 0001 0054 2395 2000 0040

dotyczy:  vadium , zabezpieczenia należytego wykonania umów , kaucji.

 

 e-mail:   finanse@rawamazowiecka.pl

 

WYDZIAŁ FINANSÓW I ANALIZ

Naczelnik Wydziału: Dorota Zakonnik
Inspektor : Agnieszka Strach
Inspektor : Agnieszka Czech
Inspektor : Żaneta Grzyb
Podinspektor : Monika Krawczyk
Referent : Ewelina Stanisławek
Inspektor: Jolanta Kwaczyńska
Inspektor: Wiesława Cybulska
Inspektor: Bożena Walewska
Inspektor: Maria Wiktorek
Inspektor: Małgorzata Gołka

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansów i Analiz należy w szczególności:

1) zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Miasta dochodami własnymi i zasilającymi,
2) prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
3) proponowanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
4) prowadzenie spraw funduszy celowych,
5) opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego i budżetu Miasta oraz z funduszy celowych,
6) prowadzenie rachuby płac,
7) analiza otrzymanych subwencji i dotacji oraz kontrola celowości ich wykorzystania,
8) kierowanie wniosków w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej,
9) wskazywanie terminów przeprowadzania inwentaryzacji mienia Urzędu i rozliczanie inwentaryzacji oraz nadzór nad właściwym prowadzeniem i rozliczaniem inwentaryzacji w jednostkach podległych,
10) współpraca z bankami ,
11) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz aparatem skarbowym,
12) bieżące realizowanie budżetu Miasta,
13) sporządzanie sprawozdań z działalności budżetowej i finansowej Miasta,
14) przygotowywanie materiałów do sporządzania projektu rocznego budżetu Miasta i jej jednostek organizacyjnych oraz przedkładanie go w ustalonym terminie Skarbnikowi,
15) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
16) analizowanie rynku finansowego i pozyskiwanie źródeł zwiększenia dochodów Miasta, w tym : lokaty terminowe i kredyty,
17) sporządzanie analiz finansowych,
18) wdrożenie procedur wynikających z ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
19) sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej udzielania pomocy dla przedsiębiorców,
20) pobór opłaty skarbowej i opłaty wekslowej,
21) wydawanie zaświadczeń dla podatników podatku rolnego w celu uzyskania bonów paliwowych, prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń oraz związanej z tym sprawozdawczości,
22) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych stanowiących mienie komunalne,
23) nadzór nad planami finansowymi miejskich jednostek organizacyjnych,
24) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług,

 

  • autor: Agnieszka Strach, data: 2005-07-22

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.