UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 16 Grudnia 2018, Imieniny: Zdzisława, Adelajdy, Albiny

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Finansów i Analiz »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Podmenu

Treść strony

URZĄD MIASTA

WYDZIAŁ FINANSÓW I ANALIZ

PL.PIŁSUDSKIEGO 4

96-200 RAWA MAZOWIECKA

TEL/FAX  (046) 814 48 24

 

                         

                 Bank Spółdzielczy  w Białej Rawskiej

                 Oddział  nr 1 w Rawie Mazowieckiej

                 Al. Konstytucji 3 Maja 9 a

                     

                 Numer rachunku:

 

         24 9291 0001 0054 2395 2000 0010

 

 e-mail   finanse@rawamazowiecka.pl

 

 

 

WYDZIAŁ FINANSÓW I ANALIZ

naczelnik wydziału: Dorota Zakonnik

Inspektor : Agnieszka Strach

Inspektor : Agnieszka Czech

Referent :Ewelina Stanisławek

Podinspektor ; Monika Krawczyk

Inspektor: Jolanta Kwaczyńska

Inspektor: Wiesława Cybulska

Inspektor: Bożena Walewska

Inspektor: Maria Wiktorek

Inspektor: Małgorzata Gołka

 

 

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansów i Analiz należy w szczególności:

1) zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Miasta dochodami własnymi i zasilającymi,


2) prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,


3) proponowanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,


4) prowadzenie spraw funduszy celowych,


5) opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego i budżetu Miasta oraz z funduszy celowych,


6) prowadzenie rachuby płac,


7) analiza otrzymanych subwencji i dotacji oraz kontrola celowości ich wykorzystania,


8) kierowanie wniosków w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej,


9) wskazywanie terminów przeprowadzania inwentaryzacji mienia Urzędu i rozliczanie inwentaryzacji oraz nadzór nad właściwym prowadzeniem i rozliczaniem inwentaryzacji w jednostkach podległych,


10) współpraca z bankami ,


11) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz aparatem skarbowym,


12) bieżące realizowanie budżetu Miasta,


13) sporządzanie sprawozdań z działalności budżetowej i finansowej Miasta,


14) przygotowywanie materiałów do sporządzania projektu rocznego budżetu Miasta i jej jednostek organizacyjnych oraz przedkładanie go w ustalonym terminie Skarbnikowi,


15) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,


16) analizowanie rynku finansowego i pozyskiwanie źródeł zwiększenia dochodów Miasta, w tym : lokaty terminowe i kredyty,


17) sporządzanie analiz finansowych,


18) wdrożenie procedur wynikających z ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców,


19) sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej udzielania pomocy dla przedsiębiorców,


20) pobór opłaty skarbowej i opłaty wekslowej,


21) wydawanie zaświadczeń dla podatników podatku rolnego w celu uzyskania bonów paliwowych, prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń oraz związanej z tym sprawozdawczości,


22) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych stanowiących mienie komunalne,


23) nadzór nad planami finansowymi miejskich jednostek organizacyjnych,


24) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług,

  • autor: Agnieszka Strach, data: 22-07-2005

Baner

Wirtualny Spacer Rawa Mazowiecka

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2018 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory 2018

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.