Zakon jezuitów i Kościół NP NMP

Zakon jezuitów i kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Kolegium jezuickie

Z historią Rawy związany jest zakon jezuitów, którego obecność datuje się od początków XVII w. Zakon spełniał w mieście rolę ważnego ośrodka oświatowego i kulturalnego - dysponował bogatą biblioteką, a także szkołą. Sławnym wychowankiem rawskich jezuitów był Jan Chryzostom Pasek - najwybitniejszy pamiętnikarz doby baroku. Rawskie kolegium jezuickie, w którym uczył się Pasek, gościło podczas rokoszu Lubomirskiego koronowane głowy, jak chociażby samego króla Jana Kazimierza z królową.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Największym kościołem w Rawie Mazowieckiej jest ufundowany przez braci Wołuckich w 1613 r. kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo były to budynki drewniane: kaplica i szkoła, następnie powstało murowane kolegium i drewniany kościół, a w 1730 r. ukończono budowę murowanego kościoła, który służy do dzisiaj. Kościół, jego wnętrze i wyposażenie są utrzymane w stylu barokowym.

Jednym z najciekawszych zabytków w tej świątyni jest gotycka chrzcielnica z końca XIV w. Godnymi uwagi są także naczynia liturgiczne z XVII-XIX w., ornaty sprzed 300 lat oraz pas słucki z XVIII w. Wszystkie są cennymi pamiątkami rawskiej świątyni.

W latach 2016-2019 kolegium jezuickie i świątynia zostały poddane gruntownej rewitalizacji. Dzieło rewitalizacji zabytkowych obiektów polegało na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich budynku kolegium oraz budynku kościoła wraz z dzwonnicą i zakupie wyposażenia w celu prowadzenia nowej działalności o charakterze kulturalnym. Generalny remont świątyni, wzbogacenie kolegium o nowe funkcje i przestrzenie sprawiły, że rawska świątynia jest nie tylko ważnym miejscem kultu religijnego, ale i ważnym centrum kulturalnym miasta.

  • wejście główne do kościoła NP NMP
  • ołtarz główny w kościele NP NMP
  • dzwonnica kościelna

Ogród Dialogu

W roku 2022 w sąsiedztwie zrewitalizowanego kolegium w miejscu niezagospodarowanego terenu zielonego powstał Ogród Dialogu. Głównym elementem ogrodu jest Droga Krzyżowa Narodu Polskiego składająca się z 15 kapliczek wykonanych z piaskowca i Krzyża Polski. Drugim ważnym elementem ogrodu jest Krąg Pokoju – miejsce duchowego wołania o pokój. W ogrodzie zainstalowane są ławki multimedialne, dzięki którym możemy poznać historię, posłuchać modlitw czy refleksyjnej muzyki. Ogród Dialogu jest miejscem, w którym są propagowane tradycje patriotyczne, religijne i ludowe związane z regionem oraz ekologia.

fot. Foto Milejka

  • Ogród Dialogu przy kościele NP NMP
  • Ogród Dialogu przy kościele NP NMP
  • Ogród Dialogu przy kościele NP NMP
  • Ogród Dialogu przy kościele NP NMP
  • Ogród Dialogu przy kościele NP NMP
  • Ogród Dialogu przy kościele NP NMP - widok z góry

Banery

Kalendarium

Banery