Podstrony strony Rada ds. Rodziny

Rada ds. Rodziny

Rada do spraw Rodziny została powołana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 29 maja 2019 r. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym dla burmistrza. Do jej zadań należy opiniowanie lub zgłaszanie spraw dotyczących udzielania wsparcia i pomocy na rzecz rawskich rodzin. 

W skład rady wchodzą przedstawiciele rad rodziców wszystkich szkół i przedszkoli z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Siedzibą rady jest miasto Rawa Mazowiecka, a jej kadencja jest równa kadencji burmistrza miasta jako organu powołującego.

Banery

Kalendarium

Banery