Biuro Strategii i Przedsiębiorczości

Biuro Strategii i Przedsiębiorczości

Pl. Piłsudskiego 4, pok. nr 13

96 - 200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 26 28

 

Kierownik Biura: Bożena Sukiennik

tel. 46 814 47 11, wew. 153

bozena.sukiennik@rawamazowiecka.pl

 

Podinspektor: Krystyna Florczak

tel. 46 814 47 11, wew. 154

krystyna.florczak@miastorawa.pl

Zakres działania Biura Strategii i Przedsiębiorczości

Do podstawowego zakresu działań Biura Strategii i Przedsiębiorczości należy:

  • przygotowywanie, koordynowanie i aktualizowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi, strategicznych dokumentów rozwojowych miasta;
  • koordynowanie i monitorowanie procesu wdrażania strategii rozwoju miasta, w tym sporządzanie okresowych raportów;
  • monitorowanie i ewaluacja procesów i efektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025, w tym opracowywanie stosownych raportów, sprawozdań i przeprowadzenie procesu ewaluacji;
  • monitorowanie i ewaluacja procesów i efektów Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030, w tym jej sprawozdawczość;
  • przygotowywanie rocznych raportów o stanie miasta przy współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz komunalnymi osobami prawnymi;
  • prowadzenie Punktu Obsługi Inwestora; 
  • prowadzenie spraw w ramach współpracy miasta z miastami partnerskimi;
  • prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej oraz Punktem Informacji dla Przedsiębiorców, będących w kompetencji gminy; 
  • realizacja zadań z zakresu licencji na przewóz osób taksówką.

Niezbędne dokumenty i wnioski związane z CEIDG oraz licencjami TAXI dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 

Osoba fizyczna chcąca założyć działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub dokonać zmian w już prowadzonej działalności, może to zrobić samodzielnie, korzystając z serwisu www.biznes.gov.pl . Do wykonania tych czynności wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. 

  • autor: Wydział RP, data: 2021-03-01

Banery

Kalendarium

Banery