Program "Moja Woda"

Program „Moja Woda” – edycja III ruszył nabór

Od dnia 03.08.2023 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Celem programu jest zwiększanie retencji przy budynkach jednorodzinnych oraz gospodarczych i wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób wody opadowej i roztopowej.

Moja Woda II - nabór zakończony

W dniu 12 lipca 2021 r. zakończono drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda". Wnioski przesłane w formie papierowej lub przez e-puap, które nie zostały zamieszczone na portalu beneficjenta do 10 czerwca 2021 r., pozostaną bez rozpatrzenia. 

Ostatni miesiąc na złożenie wniosku w programie „Moja Woda” 2.0.

Wnioski w formie elektronicznej w ramach drugiego naboru w programie „Moja Woda” można składać do WFOŚiGW w Łodzi tylko do 10 czerwca 2021 r. Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta, Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami do WFOŚiGW lub przesłania za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

"Moja Woda" - trwa drugi nabór

Mieszkańcy planujący realizację zadań związanych z gromadzeniem wód opadowych i roztopowych od 22 marca 2021r. mogą już składać wnioski o udzielenie dotacji. Pula środków przewidziana dla drugiego naboru wynosi 2.700.000 zł.

Program Priorytetowy ,,Moja Woda" - wstrzymanie naboru wniosków

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że z dniem 30 września br. (środa) zostaje wstrzymany elektroniczny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda" składanych przez Portal Beneficjenta. Wnioski złożone przez Portal Beneficjenta do dnia 30 września 2020 r. zostaną rozpatrzone pod warunkiem dostarczenia ich w wersji papierowej najpóźniej do dnia 30 października 2020 r.

Szkolenia on-line dla osób fizycznych w ramach Programu "Moja Woda"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza osoby fizyczne z terenu woj. łódzkiego na szkolenia on-line dotyczące programu "Moja Woda". Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej 2 dni przed terminem szkolenia.O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi od dnia 01.07.2020 roku rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”. Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 4.300.000 zł. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Moja Woda – wsparcie działań realizowanych przez partnerów zewnętrznych

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Dofinansowane przedsięwzięcia mają doprowadzić do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Do programu kwalifikują się przedsięwzięcia zrealizowane od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Dotacje z nowego programu „Moja woda”

W nowym programie Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Właścicielowi domu jednorodzinnego, który zdecyduje się na wykonanie przydomowej mikroinstalacji wodnej, przysługuje dotacja do 80% kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Banery

Kalendarium

Banery